Come to life
FIT CITY FACEBOOK  FIT CITY TWITTER  FIT CITY YOUTUBE  FIT CITY GOOGLE+  FIT CITY PINTEREST

Dobrodošli v FITCITY centru. Da vam bomo zagotovili varno in udobno okolje, prosimo da si preberete spodnje pogoje in v kolikor se z njimi strinjate s podpisom le te sprejmete.

 • Predstavitev
  S podpisom te pogodbe se strinjate, da sprejemate pogoje članstva v FITCITY centru ter, da ste prejeli kopijo pogodbe. Prav tako, s podpisom zagotavljate, da ste zdravi in v primerni psihofizični kondiciji, da lahko trenirate sami, s trenerjem ali pa se udeležujete skupinskih vadb pod okriljem trenerja. Prav tako s podpisom zagotavljate, da se strinjate z direktno obremenitvijo, kot načinom plačila za želeno storitev. Z direktno obremenitvijo bo vaš TRR (račun) vsak mesec bremenjen za dogovorjen znesek.
 • Recepcija in dostop
  Pristop je avtomatiziran. Vsak član ima svojo kartico z veljavnim prstnim odtisom. Za vstop potrebujete veljavno kartico. V primeru kakršnekoli zlorabe kartice, bomo primorani obisk zaračunati oziroma odkloniti obisk v FITCITY centru. Garderobne omarice si izberete samostojno. Ključavnice (obešanke) so last člana in je zanjo sam odgovoren. Velikost obešanke je 30 – 40 mm. Za garderobo in osebne stvari, ki jih član pusti v garderobi ali fitnes prostoru ne odgovarjamo.
 • Splošni pogoji vstopa.
  Da nam pripomorete k varnemu in udobnemu okolju prosimo, da spoštujete naslednja pravila. V primeru nespoštovanja si pridružujemo pravico, da vaše članstvo prekinemo.
  Vstop – Vstop bomo zavrnili ali prosili, da fitness zapustite v naslednjih primerih: 

  V koliko boste kakorkoli žaljivi ali nasilni do ostalih članov in ekipe
  V kolikor boste pod vplivom alkohola ali drog.

  • NON-SMOKING – V Fitcity lokalu in fitnesu je prepovedano kajenje
  • Oblačila - Za trening in uporabo naprav potrebujete čista obuvala in športna oblačila. Prepovedan je trening brez športnih obuval (bosi)
  • Brisača - Prosimo, da med treningom uporabljate čisto brisačo. V primeru, da ste jo pozabili je možna izposoja brisače po ceni 2 € ali nakup le te za 5 €.
  • Otroci - Otroci do in 12 let stari, samostojno ne morejo vstopati v center. Med 12 in 17 let pa mladostniki potrebujejo dovoljenje staršev ali skrbnika
  • Osebna trenerstva – Osebna trenerstva so na razpolago z dodatnim plačilom. Prosimo kontaktirajte center za več informacij in dogovor o paketih osebnega trenerstva.
 • Rezervacija omarice ; v kolikor želite vaše osebne stavri shranjevati pri nas - je to mogoče z zakupom omarice (16,00 € / mesec) 
 • Uporaba opreme
  Za vašo varnost in varnost preostalih članov v centru prosimo sledite navodilom na opremi. V primeru, da potrebujete pomoč in ne znate uporabljati opreme se obrnite na osebje iz ekipe Fitcity centra.
  Prosimo, da po uporabi uteži (bučke, koluti) in ostale opreme le to vrnete nazaj na mesto, kjer ste jo vzeli.
 • Garderobne omarice
  Garderobne omarice so na razpolago v moški in ženski garderobi. Vsak član je sam odgovoren za zaklepanje le te z lastno obešanko. Prosimo pazite na svoje osebne stvari. Fitcity center ne odgovarja za stvari, ki jih pustite v garderobni omarici ali izven nje. Poškodbo omarice bomo zaračunali 95 €. Fitcity ne odgovarja za poškodbo ali krajo vaših stvari.
  Članstvo

  • Članstvo v FITCITY centru vam omogoča:
  - Vstop 1x na dan
  - Udeležbo na vseh organiziranih skupinskih vadbah glede na urnik (obvezna rezervacija preko interneta)
  - Uporaba opreme in rekvizitov na področju fitnesa (prepovedano je odtujevanje in uporaba rekvizitov iz dvoran za skupinsko vadbo)
  - Osebna trenerstva – dodatno doplačilo
  • Dogodki, predavanja, seminarji, delavnice , maratoni se plačajo dodatno razen, če ni v pogojih eventa navedeno kakorkoli drugače.
  • Obveznosti člana v Fitcity centru:

  - Sporočite spremembo naslova ali kakršnegakoli drugega osebnega podatka najkasneje v treh delovnih dneh po spremembi. Spoštujete pravila napisana v tej pogodbi.
  - Plačate dogovorjene zneske in hkrati omogočate zadosten znesek na TRR računu za izvajanje direktnih obremenitev.
  - Da nas obvestite, v primeru kakršnih koli zdravstvenih težav, ki bi lahko vplivale na članstvo in na varnost obiskovalcev Fitcity.
  - Član lahko prekinete to pogodbo z direktno obremenitvijo v primeru, da članstva po 12 mesecih ne želite več podaljšati. V primeru prekinitve pogodbe pred koncem 12 mesecev se uporabljajo določbe v naslednjem poglavju »prekinitev pogodbe«.
  • V primeru, da vaša banka zavrne direktno bremenitev ali pa na vašem TRR ni zadostna količina sredstev za poplačilo obveznosti, si Fitcity pridružuje pravico, da prekine to pogodbo in s tem vaše članstvo. V kolikor ostanejo odprta plačila, si Fitcity pridružuje pravico, da sredstva izterja po pravni poti brez predhodnega opominjanja.
  • Fitcity si pridružuje pravico do spremembe v ponudbi naprav in rekvizitov.
  • Fitcity si pridružuje pravico, do spremembe urnika in ponudbe skupinskih vadb.
 • Prekinitev pogodbe
  a) Začasna prekinitev pogodbe
  Vaše članstvo lahko 2x letno prekinete (dopust, bolezen) za maksimalno 10 dni. Vse zahteve za prekinitev morajo biti v pisni obliki na Fitcity mail (info@fit-city.com)
  b) Trajna prekinitev pogodbe
  Trajna prekinitev pogodbe pred koncem 12 mesecev je možna, v kolikor je podana v pisni obliki. V primeru odpovedi, bo vaš račun bremenjen za zadnjo celotno mesečno karto, hkrati pa vam bomo zaračunali 40 € administrativnih stroškov (pogodbene kazni), v primeru odpovedi pred 6 mesecem od sklenitve te pogodbe ter 20 € administrativnih stroškov , v kolikor bo član odpovedal to pogodbo med 7. in 12. mesecem od sklenitve pogodbe.
  V primeru “doživljenjske ponudbe”, ki je del predprodaje ob otvoritvi Fitcity centra – ob morebitnem ponovnem članstvu, le ta cena ni več dostopna. Vse odpovedi morajo biti izvedene najmanj 30 dni pred dejansko izvedeno odpovedjo. Prekinitev pogodbe velja za vse trajnike. Prekinitev pogodbe ne velja za letne pogodbe, ki niso vezane na trajnik. 
  c) Fitcity odpoved pogodbe
  Fitcity si pridružuje pravico, da nemudoma odpove pogodbo članu, ki pogojev ne sprejema oziroma na kakršenkoli način krši pravila in ogroža varnost v centru.
 • Delovni čas FITCITY centra
  Fitcity center obratuje ponedeljek / petek od 6:00 – 23:00 ter sobota in nedelja 8:00 – 22:00 . V primeru praznikov si pridružujemo pravico, da spremenimo urnik.
  Prenos članstva
  Fitcity 12 mesečna pogodba se lahko prenese na nečlana samo enkrat. Administrativni stroški za prenos članstva so 25 €. Pogoji ob prenosu ostanejo isti. Novi član se zaveže podpisati podobno pogodbo.
 • Plačila direktna obremenitev
  V primeru pogodbe in direktne obremenitve se član obvezuje, da bodo za poplačilo obveznosti zagotovljena sredstva na računu. Pogodba je sklenjena za najmanj 12 mesecev. V kolikor član želi prekiniti pogodbo se obvezuje za plačilo pogodbene kazni navedene v Členu “Prekinitev pogodbe” pod točko “b” – Trajna prekinitev pogodbe. Ob prekinitve pogodbe se mora odpovedati tudi SDD trajnik - odpoved velja z podpisom plačnika. 
 • Letna vpisnina (direktna obremenitev)
  V primeru direktne obremenitve se letna vpisnina v višini 25,00 EUR (1x letno), plača s prvim obrokom.
  Varovanje osebnih podatkov
  Osebni podatek je katerikoli podatek iz zbirke osebnih podatkov, katere upravljavec (fitcity) je v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe GDPR Osebni podatek se nanaša na posameznika in sicer ne glede na obliko, v kateri je izražen.
  Osebje v fitcity in samo podjetje FITCITY d.o.o., ki bi prišli v stik s kakršnimikoli osebnimi podatki člana, se zavezujejo, da podatkov, ki jih bo član posredoval ne bo posojalo, razkrivalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

  Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.
  Fitcity odgovarja za nastalo škodo, ki bi nastala članu zaradi razkritja osebnih podatkov neupravičeni ali nepooblaščeni osebi.
  Fitcity ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile ali ker je kljub obvestilu članu, le ta zahteval da se podatki ne izbrišejo. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

  S podpisom tega dokumenta član izrecno, prostovoljno, konkretno, ozaveščeno in nedvoumno privoljuje, da Fitcity obdeluje in hrani njegove osebne podatke, katere je sam prostovoljno zaupal. 

  FITCITY  D.O.O  15.1.2018